Opdracht 2

 

Hoi Ilona en Pee,

Zoek ieder in Zuid-Limburg of in een van de eerste landen die jullie bezoeken een stuk hout of steen zonder dat met elkaar af te stemmen. Het gewicht en de afmeting mogen niet hoog zijn i.v.m. de draagkracht en de ruimte in de bus. Maak hierover een afspraak.

Leg beide attributen periodiek naast elkaar. Bedenk hoe beide ruwe materialen bewerkt dienen te worden zodat ze steeds meer bij jou passen en ook bij elkaar. Ieder bewerkt zijn eigen attribuut doch gaat echter niet alleen zijn eigen gang. Bevraag elkaar waarom hij of zij wel of niet iets aanpast, weghaalt, inkerft, rond of puntig maakt.

Neem periodiek een foto van het voortgangsproces en rapporteer daarover op de site.

Het geheel moet dus meer worden dan de som der twee delen.

Succes

Gerard van Merriënboer